Chytrý poník

Podmínky přihlášení

Pro přihlášení do kroužku nejsou potřeba žádné speciální znalosti ani dovednosti. Kroužky budou probíhat na našem statku ve venkovním prostředí.

Maximální počet dětí v kroužku je 16, tedy 2 skupiny po 8 dětech.
Výuka s koněm probíhá každý kroužek pro všechny děti.

Kroužek je vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé děti školního věku.

Pro pokročilé děti, které již jezdí samy, samy cválají, skáčou či sportují, je vhodnější se domluvit na individuální výuce nebo Trénikové skupině.
Kroužek není plnohodnotnou náhradou individuálního jezdeckého výcviku.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu, především z důvodu počasí. Kroužek neprobíhá ve státní svátky.   


Cena za jarní kroužek:

úterý začátek 28. 3. 2023
cena 4 700 Kč (10 lekcí) + dvě nahrazovací
lekce 1x týdně délka 2,5h
kroužek neproběhne jeden jarní týden, kdy mají koně fyzioterapii a s ní spojenou týdenní dovolenou, termín upřesníme

pátek začátek 24. 3. 2023
cena 4 700 Kč (10 lekcí) + dvě nahrazovací
lekce 1x týdně délka 2,5h
kroužek neproběhne 7.4. a jeden jarní týden, kdy mají koně fyzioterapii a s ní spojenou týdenní dovolenou, termín upřesníme

V ceně je práce zkušených vedoucích, bezpeční koně připravení pro práci s dětmi a studený/teplý pitný režim. Pokud by se kroužek rušil z důvodů vládních nařízení, je částka za neabsolvované hodiny vratná v plné výši.

Rodiče s dětmi

Kroužek je určen pro rodiče s dětmi mladšími 6ti let. 
Kroužek probíhá v čase:

Úterý    09:30 – 11:30  

Jarní kroužek začíná  28. 3.  a končí 25. 4. 2023,
nahrazovací lekce je 2. 5. 2023.


navazující Letní kroužek začíná  16. 5. 2023

Náplň kroužku

  • Seznámení s koníky, čištění
  • Výlet do přírody, svezení dětí
  • S většími dětmi vedení koníka, svezení rodičů
  • Krmení koníků
  • Sbírání bobků

Kroužek má několik částí. Při péči o koně mají děti možnost se seznámit s prostředím. Plnění krmítek a práce s násadovým nářadím hezky rozvíjí motoriku a koordinaci, děti se u toho také přirozeně učí jak koník žije, co žere a jak je o něj třeba pečovat. Zjednodušeně, že to není hračka, která na ně někde čeká v krabičce. Při čištění koníků se mají děti možnost s nimi seznámit a šáhnout si na ně. Je to prostor pro práci s přirozeným respektem k tak velkým zvířatům, cílem je, aby se děti koní nebály, ale přesto dodržovaly bezpečnostní zásady pohybu kolem nich. Je to velmi důležité pro chvíle, kdy se setkají s jinými než našimi koňmi, takovými kteří nejsou připravení pro práci s dětmi.
Že je jízda na koni zdraví prospěšná není třeba příliš rozvádět, buduje rovnováhu, posiluje střed těla, zlepšuje koordinaci. Kůň má ještě jednu výhodu oproti jiným "balančním podložkám" a to tu, že děti do pobytu na něm nemusíme nutit, až na vyjímky na něm jezdí rády a cvičí aniž o tom ví.
Výměna jezdců
může být příjemným společným zážitkem, kdy se role vystřídají a děti pro změnu svezou na koni rodiče. Vedení koní u starších dětí rozvíjí nejen kondici a kordinaci, ale především spolupráci, empatii, důslednost, rozhodování a zodpovědnost.

V našem kroužku jsou rodiče plně zapojení do činností s koňmi, naučí se vést koně, dozví se jak správně jistit dítě jedoucí na koni, spolu s dětmi se o koně starají. Dozví se základy bezpečnosti kolem koní, jak se poh​ybovat s koněm v terénu a spoustu dalších informací o koních a jejich životě.

Pro přihlášení do kroužku nejsou potřeba žádné speciální znalosti ani dovednosti. Kroužky budou probíhat na našem statku ve venkovním prostředí. Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu, především z důvodu počasí. Kroužek neprobíhá ve státní svátky.

Cena za jarní kroužek:


2400 Kč (5 lekcí) + jedna nahrazovací lekce
1x týdně délka 2h.
V ceně je práce zkušených vedoucích, bezpeční koně připravení pro práci s dětmi a studený/teplý pitný režim.

Kroužek neproběhne jeden jarní týden, kdy mají koně fyzioterapii a s ní spojenou týdenní dovolenou, termín upřesníme. Pokud by se kroužek rušil z důvodů vládních nařízení, je částka za neabsolvované hodiny vratná v plné výši.

PŘIHLÁSIT
rodiče s dětmi